Algemene voorwaarden

Om uw verblijf en dat van de andere hotelgasten zo prettig mogelijk te maken, vragen wij u aandacht voor de volgende zaken.

 • Het is niet toegestaan om kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandveiligheid.
 • Het gehele hotel is rookvrij. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen + de kosten voor het eventueel uitrukken van hulpdiensten.
 • Het is verboden om eigendommen van het hotel mee te nemen. Bij het beschadigen of meenemen van eigendommen van Boetiekhotel bij Jacob kan men aansprakelijk worden gesteld worden voor reparatie-, schoonmaak- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde hotelgasten op de kamer te ontvangen.
 • Buiten het hotel hangen camera’s, bij calamiteiten en/of incidenten kunnen opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan autoriteiten.
 • Boetiekhotel bij Jacob is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De eigenaar van Boetiekhotel bij Jacob en/of personen die werkzaam zijn voor het hotel, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers mochten ondervinden.
 • Het is niet toegestaan om decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti en rozenblaadjes, te gebruiken. Extra schoonmaakkosten naar aanleiding hiervan zal voor de rekening van de gast zijn.
 • Het is niet toegestaan om uw fiets op de kamer en in de gang te zetten.
 • Bij verlies van een sleutelkaart zullen €10,- kosten in rekening worden gebracht.
 • bij Jacob Boetiekhotel behoudt zich het recht om een boeking kosteloos te annuleren of te weigeren indien hier aanleiding voor is (bijv. onvoorziene omstandigheden, wangedrag).
 • Bij het reserveren van het hele hotel geldt een minimaal verblijf van 2 nachten. Annuleringsvoorwaarden hele hotel: annuleren kan tot 6 weken van te voren. Bij een annulering binnen de termijn van 6 weken zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Tot slot vragen wij u zich te houden aan de, in het algemeen maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen en waarden, en vanzelfsprekend aan de wettelijk geldende regels.